Diensten

Advies & procesbegeleiding

Advies & procesbegeleiding

Projecten waarbij geluidsisolatie een rol speelt, zijn vaak complex. Daarom is het raadzaam om hierover advies in te winnen bij een gespecialiseerde partij. KGI-Groep adviseert graag over welke stappen het beste ondernomen kunnen worden. 

Lees meer
Geluidshinder inspectie & Geluidsmeting

Geluidshinder inspectie & Geluidsmeting

In onze dichtbevolkte maatschappij is geluidshinder een terugkerend probleem. Of u nu een fabriek runt of een horecabedrijf, een geluidsmeting is onontbeerlijk om als ondernemer zeker te weten dat u aan alle regels omtrent geluid voldoet.

Lees meer
KGI Bouwgroep

KGI Bouwgroep

Als innovatieve bouwer is KGI Bouwgroep van alle markten thuis, bedenken we slimme oplossingen voor concrete vraagstukken en kunnen deze van A tot Z verzorgen. Wij zijn werkzaam voor zowel particulieren, bedrijven, hoofd-aannemers als organisaties.

Lees meer
Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Trillingen kun je door middel van metingen registreren. Bekend is dat trillingen tot een hoop overlast kunnen leiden. Daarom is de maximale hoeveelheid die mag voorkomen aan een maximum gebonden. Met een meting kun je vaststellen of de trillingen binnen ...

Lees meer
Bouw van geluidsstudio's

Bouw van geluidsstudio's

Is geluidsoverlast een beperkende factor bij de beoefening van uw muzikale studie, hobby of beroep?

Lees meer
Akoestiek verbeteren

Akoestiek verbeteren

Heb je last van nagalm of andere akoestische ongemakken? Het verbeteren van de akoestiek is mogelijk als je de juiste kennis van zaken hebt. KGI-Groep is specialist op dit terrein en verbeterde talloze situaties door het geluidsklimaat in ruimtes te ...

Lees meer
Omgevingsadvies

Omgevingsadvies

KGI-Groep specialiseerde zich in het uitbrengen van omgevingsadviezen. Veel gemeenten stelden een ruimtelijk kwaliteitsbeleid op. Vroeger noemde men dit ook wel ‘welstand’. KGI-Groep kan je helpen om aan de gestelde eisen te voldoen. Daarmee kun je een hoop ergernis voorkomen. ...

Lees meer
Advies bij geschillen

Advies bij geschillen

Geschillen komen heel vaak voor en zijn gelukkig meestal prima op te lossen. Het is wel verstandig om deskundig advies in te winnen. KGI-Groep is een vooraanstaand partner op het gebied van advisering bij geschillen. 

Lees meer
Levering geluidswerend materiaal

Levering geluidswerend materiaal

KGI-Groep is dé specialist in het leveren van geluidswerend materiaal. Wij zijn bekend in binnen- en buitenland om onze hoogwaardige geluidswerende oplossingen.

Lees meer
Geluidsisolatie & geluidsbeheersing

Geluidsisolatie & geluidsbeheersing

Het belangrijkste doel van geluidsisolatie en geluidsbeheersing is het tegengaan van overlast. KGI Groep is specialist op beide vlakken. Geluidsisolatie kan op velerlei manieren worden aangebracht ..

Lees meer
Inregeling van geluidsbegrenzers

Inregeling van geluidsbegrenzers

Heb je een geluidsbegrenzer maar weet je niet hoe deze in te regelen? Of zoek je naar het juiste niveau van begrenzing? Daarmee en op veel meer vlakken kan KGI je verder helpen. Geluidsbegrenzing kan veel overlast helpen voorkomen en ...

Lees meer
Akoestisch onderzoek voor vergunningverlening

Akoestisch onderzoek voor vergunningverlening

Voor het verkrijgen van een vergunning is het vaak nodig om een akoestisch onderzoek te laten verrichten. Daardoor krijg je een totaalbeeld van alle geluiden uit de omgeving, zoals laagfrequent en impulsachtig geluid. De aanwezigheid daarvan kan gevolgen hebben en ...

Lees meer
Bepalen van geluidreducerende voorzieningen

Bepalen van geluidreducerende voorzieningen

KGI is een expert op het gebied van geluidsisolatie. Wij kunnen je precies vertellen welk geluidswerend materiaal in elk specifiek geval het meeste effect zal sorteren. Eerst inventariseren wij de situatie door een geluidshinderinspectie uit te voeren. Daarmee krijg je ...

Lees meer
Spoedservice akoestisch onderzoek / geluidsmetingen

Spoedservice akoestisch onderzoek / geluidsmetingen

KGI wordt vaak gevraagd als er met spoed akoestisch onderzoek nodig is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de gemeente een bouwstop oplegt.

Lees meer
Geluidsonderzoek t.b.v. bouwstop

Geluidsonderzoek t.b.v. bouwstop

Het is erg vervelend om te maken te krijgen met een bouwstop die door de gemeente is opgelegd. Deze veroorzaakt meestal vertraging in de werkzaamheden, met alle onwenselijke gevolgen die daarbij horen. Een bouwstop kan men opleggen vanwege door buren ...

Lees meer
Duurmeting geluid

Duurmeting geluid

Steeds vaker worden duurmetingen ingezet om geluidsniveaus te monitoren. Het gaat er daarbij om die voor langere tijd te meten. Er zijn verschillende manieren om dit te willen. Vaak ondervinden mensen niet voortdurend hinder van een bepaalde geluidsbron, maar wel ...

Lees meer
Geluidscontrole

Geluidscontrole

KGI Groep is specialist in het uitvoeren van geluidscontroles. Met een geluidshinderinspectie maken wij een situatie inzichtelijk. Er zijn verschillende redenen om te willen. Je kunt er daarmee voor zorgen dat je aan de regels voldoet als de gemeente een ...

Lees meer
Geluidsonderzoek t.b.v. Quiet Room Label

Geluidsonderzoek t.b.v. Quiet Room Label

Overnacht je in een hotel met ons Quiet Room Label, dan weet je dat de rust in je hotelkamer is verzekerd. Wil je met jouw onderneming ook in aanmerking komen voor dit felbegeerde keurmerk? Wij voeren graag een geluidsonderzoek uit ...

Lees meer
Geluidsonderzoek t.b.v. burenlawaai

Geluidsonderzoek t.b.v. burenlawaai

Burenlawaai is een veelvoorkomend probleem en staat aan de basis van een hoop problemen. Het kan leiden tot ruzies en in het ergste geval zelfs tot een verhuizing. Burenlawaai kan de rust in je huis of appartement verstoren, bijvoorbeeld door ...

Lees meer
Bouw- en kwaliteitsbewaking

Bouw- en kwaliteitsbewaking

Bouwwerkzaamheden worden regelmatig verricht door een groot aantal verschillende specialisten. Zij leveren allemaal hun afzonderlijke bijdrage en daardoor vertroebelt soms het zicht op het totaalbeeld. KGI-Groep is een veelgevraagd partner in bouw- en kwaliteitsbewaking. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de ...

Lees meer
Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Bij grote projecten is begeleiding onontbeerlijk. Die zorgt ervoor dat alle werkzaamheden tijdig en accuraat worden uitgevoerd. Met name bij grote bouwprojecten is het plaatsen van de geluidsisolatie een omvangrijke taak. Onze opdrachtgevers laten de begeleiding daarvan graag aan KGI ...

Lees meer
Handhaving van geluidsvoorschriften

Handhaving van geluidsvoorschriften

In een omgevingsvergunning staan vaak geluidsvoorschriften vermeld. Het bevoegd gezag - vaak de gemeente - moet vervolgens toezien op de naleving daarvan. Dit handhaven doet men door geluidsmetingen uit te voeren. Wat daarbij de richtlijnen en methodes zijn, staat in ...

Lees meer
Zonebeheer

Zonebeheer

Vanwege een aantal redenen werkt Nederland met verschillende geluidszones. Deze zijn onder meer in het leven geroepen om geluidsgevoelige plekken te beschermen tegen overlast. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Zonebeheer gaat letterlijk over het beheren van ...

Lees meer
Opstellen akoestisch beleid

Opstellen akoestisch beleid

Overheden worden geacht om een akoestisch beleid te voeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gemeenten en provincies. Het voordeel daarvan is dat lokale overheden beter op de hoogte zijn van wat er in hun regio speelt. Daardoor kan het gevoerde ...

Lees meer
Objectieve beoordeling akoestische onderzoeken

Objectieve beoordeling akoestische onderzoeken

KGI is een onafhankelijke partij die akoestische onderzoeken objectief kan beoordelen. Als er over een situatie verschillende akoestische rapporten zijn, kan dat een toestand soms bemoeilijken. Dit terwijl je zo snel mogelijk een oplossing wilt. Door het inschakelen van een partij ...

Lees meer
Opstellen considerans / vergunningsvoorschriften

Opstellen considerans / vergunningsvoorschriften

Aan overeenkomsten voegt men vaak een considerans toe. Niet omdat die juridisch bindend is, maar om duidelijk te maken hoe de totstandkoming is verlopen. In een considerans staan ook vaak doelstellingen en teksten die het mogelijk maken om een overeenkomst ...

Lees meer
Opstellen maatwerkvoorschriften

Opstellen maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften zijn bedoeld om te kunnen afwijken van algemene regels. Soms zijn die namelijk niet passend bij een specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op het gebied van akoestisch beleid. De vraag om maatwerkvoorschriften kan worden gesteld door ...

Lees meer
Beantwoorden van akoestische knelpunten uit zienswijzen

Beantwoorden van akoestische knelpunten uit zienswijzen

Als de overheid een plan of besluit neemt, is het mogelijk om daar een formele reactie op te geven. Dit kun je doen met een zienswijze, waar een bepaalde procedure voor geldt. Daarin kunnen bijvoorbeeld akoestische knelpunten naar voren komen. ...

Lees meer
Omgevingsniveau vaststellen

Omgevingsniveau vaststellen

Het vaststellen van het geluidsniveau in een omgeving is een complexe aangelegenheid. Er zijn namelijk nogal wat voor- en achtergrondgeluiden waarmee je rekening moet houden. Met voorgrondgeluid hebben we allemaal dagelijks te maken. Dit is bijvoorbeeld afkomstig van voorbijrijdende auto’s ...

Lees meer
Vervaardiging geluidbelastingkaarten

Vervaardiging geluidbelastingkaarten

Een geluidbelastingkaart geeft een totaaloverzicht van de hoeveelheid geluid in een omgeving. Deze maakt duidelijk hoeveel impact belangrijke geluidsbronnen hebben op een gebied. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wegen, trein- en vliegverkeer en industrie. Een geluidbelastingkaart op zich vertelt niks ...

Lees meer
Opstellen / actualiseren akoestische paragrafen bestemmingsplannen

Opstellen / actualiseren akoestische paragrafen bestemmingsplannen

Een akoestisch onderzoek is vaak een belangrijk onderdeel van het opstellen van een bestemmingsplan. Tevens bij de herziening of actualisatie daarvan. De uitkomst van een en ander komt terecht in de zogenoemde akoestische paragrafen van het document. Een onderzoek is ...

Lees meer
Geluidsoverlast buren meten

Geluidsoverlast buren meten

Als je buren geluidsoverlast veroorzaken, dan kan dit tot veel irritatie leiden. Die beïnvloedt je in je persoonlijke levenssfeer en daar wil je juist rust in ervaren. Het is daarom begrijpelijk dat je zo snel mogelijk afwilt van deze vorm ...

Lees meer
Mediation

Mediation

Een juridische procedure is meestal kostbaar en tijdrovend. Je wilt een geschil liever oplossen zonder daarin terecht te komen. Mediation is in dat geval aanbevelenswaardig. Kies je daarvoor, dan ga je onder begeleiding in gesprek met de partij waarmee je ...

Lees meer
Advies t.b.v. omzettingsvergunning / woningdelen

Advies t.b.v. omzettingsvergunning / woningdelen

Ben je van plan om een omzettingsvergunning aan te vragen? In dat geval is het belangrijk om je goed te laten informeren of er een deskundige partij bij te halen. Het verhuren van kamers is namelijk steeds meer aan regels ...

Lees meer
Online advies

Online advies

Een van de voordelen van de moderne tijd is dat hulp op afstand uitstekend mogelijk is. KGI geeft haar opdrachtgevers daarom ook graag online advies. Op die manier kunnen wij een of meerdere vragen beantwoorden, zonder dat daar reistijd voor ...

Lees meer
Akoestische inspectie met drone

Akoestische inspectie met drone

Met professionele drones en gecertificeerde professionals worden akoestische inzichten met bouwkundige en thermografische inspecties sneller, veiliger en bovendien goedkoper uitgevoerd. Met onze drone-inspecties profiteer je van de snelle inzet van onze gespecialiseerde technologie. Onze drones maken foto’s en video’s ...

Lees meer

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.