Wie is KGI-Groep?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

KGI-Groep vormt een consortia met haar deelnemers om gezamenlijk werk aan te nemen. De KGI-Groep coördineert de uitvoering en de afstemming met alle, bij de bouw betrokken, personen. De deelnemers hebben zo de garantie dat zij met gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven werken. Dit is essentieel, aangezien de effectiviteit van geluidsisolatie een integrale aanpak vereist.
 

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie is ontstaan na diverse marktonderzoeken in samenwerking met de HES en de HVA. Als het gaat om geluidsisolatie en akoestiek, biedt geen enkele partij waar behoefte aan is: een combinatie van opleiding, bundeling van gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven en een kennisplatform. Dit terwijl geluidshinder in de top vijf staat van woongerelateerde ergernissen. Volgens diverse prognoses zal geluidshinder binnen een aantal jaren de grootste woongerelateerde ergernis zijn, die bovendien invloed heeft op de gezondheid van bewoners.

Vanwege een gebrek aan actie vanuit de branche hebben wij het initaitief genomen tot een verdere professionalisering op het gebied van geluidsisolatie en akoestiek

Wie is KGI-Groep?

Visie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan comfort en oplossingen op het gebied van akoestiek en geluidsisolatie. Innovaties en nieuwe technische toepassingen op het gebied van geluidsisolatie vereisen toenemende specialisatie en professionaliteit. Akoestiek of geluidisolatie was tot nu toe vaak bijzaak of sluitpost in plaats van hoofdzaak. Om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen, is er dringend behoefte aan een professionele, nationale en zelfs internationale organisatie op het gebied van geluidsisolatie in de breedste zin van het woord. Wie gaat de geluidsisolatie doen? Dat is tot op de dag van vandaag een veel gestelde "open vraag" zonder een duidelijk antwoord.

Missie

Geluidsbewust en duurzaam bouwen doe je met de KGI-Groep. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie wil, in samenwerking met leveranciers en gespecialiseerde uitvoerders, uw woon-, werk-, en leefklimaat op het gebied van geluidisolatie en duurzaam bouwen optimaliseren. Wij bieden een uniek totaalpakket op dit gebied. De KGI-Academie verzorgt de training, opleiding en begeleiding van kennispartners en geluidsisolatiemonteurs. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en innovatieve producten. Wij staan voor klantgericht werken en het leveren en garanderen van betrouwbare producten en diensten op het gebied van geluidsisolatie.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.