Zonebeheer

Bewaken van gezoneerde industrieterreinen

Vanwege een aantal redenen werkt Nederland met verschillende geluidszones. Deze zijn onder meer in het leven geroepen om geluidsgevoelige plekken te beschermen tegen overlast. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Zonebeheer gaat letterlijk over het beheren van geluidszones. Industrieterreinen zijn regelmatig een bron van geluidsoverlast. Vandaar ook dat deze meestal vallen onder een zone waar bepaalde geluidsvoorschriften voor gelden. Bedrijven moeten daardoor binnen de toegestane geluidsniveaus blijven. De overheid ziet daarop toe door middel van zonebeheer. KGI-Groep is een gespecialiseerde partij op dit terrein. Wij kunnen bijvoorbeeld vaststellen of de geluidsniveaus van jouw bedrijf binnen voorschriften blijven. Als dat niet zo is, dan kunnen wij daar mogelijk voor zorgen. Zoek vrijblijvend contact met ons op.

Zonebeheer industrielawaai

Met speciale modules kunnen overheden de geluidsruimtes van industrieterreinen beheren. Dit doet men om industrielawaai tegen te gaan. De richtlijnen die men hiervoor gebruikt, zijn vastgelegd in de ‘Wet geluidhinder’. Het bevoegd gezag toetst de geluidsbelasting van alle bedrijven op een gezoneerd industrieterrein bij elkaar opgeteld. De belangrijkste punten waar men op let, zijn de etmaalwaarde van 50 dB(A) en de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op geluidsgevoelige plekken in de zone, zoals woningen en scholen. KGI adviseert om de geldende geluidsvoorschriften serieus te nemen. Deze zijn er om de omgeving te beschermen. Daarnaast wil je als bedrijf niet te maken krijgen met berispingen van de overheid. KGI vertelt je graag meer over dit onderwerp, kan geluidshinderinspecties doen en ervoor zorgen dat je aan de voorschriften voldoet.

Neem contact op

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Deze kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerd adverteren. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.