Catering / Events

The Environmental Management Act, also known as Activities Decree sets strict rules for noise from catering establishments. A stricter standard applies to music than to other catering noises; in fact, music must be inaudible to the neighbours. People are increasingly complaining about noise in the hospitality industry and the rules are therefore strictly enforced by municipalities. The Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) offers a tailor-made sound insulation solution, in collaboration with our knowledge partners.

Neem contact op

Horecageluid – wat doet u eraan?

Horecageluid oftewel horecalawaai is een onderwerp waar iedereen de mond van vol heeft. Bent u horeca ondernemer, dan heeft u waarschijnlijk vaker dan u lief is te maken met problemen rond horecageluid. Of u nu een kroeg, restaurant of andere horecagelegenheid heeft, er zullen altijd mensen in de omgeving zijn die klagen over horecalawaai.

Als ondernemer heeft u te maken met strenge regels rond horecageluid. Zowel de Wet Milieubeheer als gemeentes kennen stringent beleid inzake horecalawaai en deze regels worden streng gehandhaafd. Met name als het gaat om muziek, zijn de normen voor horecageluid bijzonder zwaar. Hoe kun u als ondernemer de regels rond horecageluid correct toepassen en toch goede zaken doen? 

Horecalawaai en geluidsmeting

Om iets te kunnen doen aan horecageluid moet u in de eerste plaats weten hoeveel geluid u produceert. Een geluidshinder inspectie is in feite de eerste stap in het oplossen van problemen met horecalawaai. De experts van de KGI-Groep kunnen metingen verrichten om exact de hoeveelheid horecageluid van uw onderneming vast te stellen. Het gaat dan niet alleen om het directe horecalawaai vanuit uw bedrijf, maar ook in relatie tot omliggende woningen en wat daarbij toelaatbaar is. Deze metingen kunnen van belang zijn voor een vergunningtraject, maar ook als er klachten zijn over horecalawaai.

Horecageluid en isolatie- of geluidswerende maatregelen

Is eenmaal een betrouwbare meting van het horecalawaai opgesteld, dan kan de KGI-Groep u adviseren over geluidswerende maatregelen en/of isolatie van uw bedrijf. Soms is het al voldoende te weten wat de grenzen zijn van het toelaatbare horecageluid; in andere gevallen kan met geluidsbegrenzing en/of isolatie het horecalawaai beperkt worden. Zodat u als ondernemer weer zonder problemen uw bedrijf kunt exploiteren.

In order to serve you better and more personally, we use cookies and similar techniques. These may be used for personalized advertising. If you continue on our website, we assume you are okay with that. Want to know more? Then read our privacy policy.